کارکرد کمپرسور های بدون روغن( توربوکر) یا رژیمی

کارکرد کمپرسور های بدون روغن( توربوکر) یا رژیمی

در کمپرسورهای توربوکر که از ۶۰ تا ۲۰۰ تن تبرید ساخته شده است روغن جهت روغنکاری قطعات متحرک حذف شده است. در این کمپرسورهای گریز از مرکز دور متغییر یاتاقانهای این کمپرسورها از نوع شعاعی ……

Read More
Ashrae 2016

ashrae 2016

کیا تهویه آراد کلیه فصول استاندارد اشری ویرایش ۲۰۱۶ را از لینک های زیر دانلود بفرمایید ashrae 2016 chapter 1 ashrae 2016 chapter 2 ashrae 2016 chapter 3 ashrae 2016 chapter 4 ashrae 2016 chapter 5 کیا تهویه آراد ashrae…

Read More