آموزش رایگان طراحی حرفه ای تاسیسات

آموزش رایگان طراحی حرفه ای تاسیسات

چندی پیش  با کانالی آشنا شدیم که مطالب کتب و جزوات بسیار ارزشمندی را به اشتراک گذاشته بودند . با هدف قدردانی  از این کار پسندیده  و به قصد  ارتقا سطح دانش مهندسی و طراحی تاسیسات ادرس کانال رو انتشار میدهیم . https://telegram.me/ganjine_tasisat

Read More
تقویم ۱۳۹۵

تقویم ۱۳۹۵

  دانلود تقویم ۱۳۹۵ فروردین دانلود تقویم ۱۳۹۵ اردیبهشت دانلود تقویم ۱۳۹۵ خرداد دانلود تقویم ۱۳۹۵ تیر دانلود تقویم ۱۳۹۵ مرداد دانلود تقویم ۱۳۹۵ شهریور دانلود تقویم ۱۳۹۵ مهر دانلود تقویم ۱۳۹۵ آبان دانلود تقویم ۱۳۹۵ آذر دانلود تقویم ۱۳۹۵…

Read More