کاتالوگ دیگ چگالشی ATAG

کاتالوگ دیگ چگالشی ATAG

در یک دیگ معمولی، با احتراق سوخت گاز های داغ تولید می شود که با گذشتن از مبدل حرارتی بیشتر این انرژی به آب منتقل می شود، که باعث بالا رفتن دمای آب می شود. بخار آب یکی از گاز های داغ تولید شده در فرایند احتراق است ، که نتیجه ترکیب هیدروژن با اکسیژن می باشد. در دیگ های چگالشی (کندانسینگ)، حرارتی را که توسط خروج گازهایی داغ تلف می شود، جذب شده و بخار آب موجود با از دست دادن گرمای نهان تبخیر به آب مایع (یا به اصطلاح به کندانس ) تبدیل می شود و این گرمای نهان نیز به آب داده می شود که این عمل اضافی می تواند بازدهی را تا ۱۰- ۱۲% بالا ببرد . البته بازدهی فرایند های کندانس متفاوت است و بستگی به دمای آب برگشتی به دیگ دارد اما در شرایط برابر همیشه بازدهی دیگ های چگالشی اگر بیشتر از دیگ های غیر چگالشی نباشد دست کم با آنها برابر است. ویژگی کندانس تولید شده کمی اسیدی است(۳-۵ ph)، بنابراین انتخاب مواد برای قسمت های در معرض خوردگی باید مناسب باشد. در دماهای بالا معمولاً از آلیاژ های آلومینیوم و استیل ضد زنگ استفاده می شود ، در قسمت هایی با دمای پایین تر از پلاستیک هایی همچون uPVC و پلی پروپیلن استفاده می شود که باعث تاثیر در قیمت نهایی می شوند. کندانسه تولید شده در مبدل چگالش گر باید به فاضلاب تخلیه شود. در حالت کلی برای نصب، این تنها تفاوتی است که بین دیگ های چگالشی و غیر چگالشی وجود دارد .

برای اینکه تولید دیگ های چگالشی اقتصادی و قابل مدیریت در نصب باشند، مبدل های داخلی در کوچک ترین سایز های فنی ممکن ساخته می شوند. این امر باعث تولید مبدل هایی با مقاومت بالا در طرف محفظه احتراق شده است و از فن برای به حرکت در آوردن محصولات احتراق در مجراهای باریک استفاده شده است که استفاده از فن بخاطر خارج کردن گازهای خروجی الزامی می باشد چون گاز ها معمولاً تا دماهای زیر ۱۰۰ درجه سانتی گراد خنک می شوند و دیگر نیروی شناوری را برای خروج طبیعی از دودکش ندارد.
https://en.wikipedia.org/wiki/Condensing_boiler

Read More
تقویم ۱۳۹۵

تقویم ۱۳۹۵

  دانلود تقویم ۱۳۹۵ فروردین دانلود تقویم ۱۳۹۵ اردیبهشت دانلود تقویم ۱۳۹۵ خرداد دانلود تقویم ۱۳۹۵ تیر دانلود تقویم ۱۳۹۵ مرداد دانلود تقویم ۱۳۹۵ شهریور دانلود تقویم ۱۳۹۵ مهر دانلود تقویم ۱۳۹۵ آبان دانلود تقویم ۱۳۹۵ آذر دانلود تقویم ۱۳۹۵…

Read More
ASHRAE Guide12

ASHRAE guide12

Minimizing the Risk of
Legionellosis Associated
with Building Water
Systems
Approved by the ASHRAE Standards Committee February 5, 2000;
by the ASHRAE Board of Directors February 10, 2000.
ASHRAE Guidelines are updated on a five-year cycle; the date
following the standard number is the year of ASHRAE Board of
Directors approval. The latest copies may be purchased from
ASHRAE Customer Service, 1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329-
۲۳۰۵٫ E-mail: orders@ashrae.org. Fax: 404-321-5478. Telephone: 404-
۶۳۶-۸۴۰۰ (worldwide) or toll free 1-800-527-4723 (for orders in U.S.
and Canada).
© ۲۰۰۰ American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc.
ISSN 1041-2336

Read More