با عرض پوزش به دلیل آپدیت سرور هاست برخی از لینک ها با مشکل مواجه شدند. لطفا درصورتی که موفق به دانلود کتاب مورد نظر نشدید در قسمت دیدگاه مورد را اعلام بفرمایید تا لینک اصلاح شود. یا با شماره ۴۴۴۸۲۵۴۴ تماس حاصل فرمایید تا فایل آن برای شما ایمیل شود. 

kia tahvie arad

44482544-22515912

kia tahvie arad

44482544-22515912

kia tahvie arad

44482544-22515912

kia tahvie arad

44482544-22515912

kia tahvie arad

44482544-22515912

kia tahvie arad

دوستان به دلیل آپدیت سرور هاست برخی از لینک ها با مشکل مواجه شدند. لطفا درصورتی که موفق به دانلود کتاب مورد نظر نشدید در قسمت دیدگاه مورد را اعلام بفرمایید تا لینک اصلاح شود. یا با شماره ۴۴۴۸۲۵۴۴ تماس حاصل فرمایید تا فایل آن برای شما ایمیل شود. با سپاس 

44482544-22515912

kia tahvie arad

Refrigerants Reference Guide 5th Ed 2011 NRI

Optimum Cooling of Data Centers

Air-Release, Air/Vacuum, and Combination Air Valves

Large Scale Solar Thermal Systems Design Handbook

Industrial Refrigeration Handbook 1998 Wilbert Stoecker

District Cooling Theory and Practice 2017 Alaa A. Olama

Design guidelines for Solar Cooling 2009 ClimateWell

Desiccant-Assisted Cooling Fundamentals and Applications

Control of Corrosion in Cooling Waters

Testing_and_Balancing_HVAC_Air_and Water Systems

Steel Water-Storage Tanks

Requirments_on_the_design_and_configuration

Commercial_Refrigeration_For_Air

Best_Practice_Catalogue_on_Successful

Water Conservation Programs— A Planning Manual

Butterfly Valves: Torque, Head Loss, and Cavitation Analysis

Distribution Valves: Selection, Installation, Field Testing, and Maintenance

Electrodialysis and Electrodialysis Reversal

Computer_Modeling_of_Water

Fundamentals of Water Utility Capital Financing

External Corrosion Introduction to Chemistry and Control

External Corrosion Control for Infrastructure Sustainability

Planning for the Distribution of Reclaimed Water

Installation, Field Testing, and Maintenance of Fire Hydrants

Recommended Practice for Backflow Prevention and Cross-Connection Control

Backflow Prevention and Cross-Connection Control

Water ExaminationSimplified_Procedures_for Water Examination

Water_Meters_Selection

Water_Fluoridation_Principles

Principles of Water Rates, Fees, and Charges

Developing Rates for Small Systems

Microfiltration and Ultrafiltration Membranes for Drinking Water

Water Resources Planning

Waterborne Pathogens

Capital Project Delivery

Reverse Osmosis and Nanofiltration

ّFiberGlass Pipe Design

Fiberglass Pipe Design Manual 1996

Steel Water Storage Tanks 2nd Ed 2013

Ductile-Iron Pipe and Fittings 3rd Ed 2009

Operational Control Of cuagulation and filtration

Water Audits and Loss Control Programs 3rd Ed 2009

Flowmeters in Water Supply

Disrtribution System Requirements For Fire

Precoat Filtration

Rehabilitation of Water Mains 3rd Ed 2014

Rehabilitation of Water Mains 2nd Ed 2001

Flexible Membrane Covers and Linings for Potable Water Reservoirs

PVC Pipe Design and Installation 2002

Sizing Water Service Lines and Meters

Sizing Water Service Lines and Meters 3rd Ed 2014

Groundwater 3rd Ed 2004

Water chlorination Practices and Principles

Emergency Planning for Water Utilities 4th Ed 2001

Steel Pipe

Concrete Pressure Pipe

Problem Organisms In Water

Water Utility Management 2nd Ed 2005

Safety Mangement for Utilities 7th Ed 2014

Instrumentation & Control

An_Introduction_to_Thermogeology

Adsorption_Refrigeration_Technology

Hydronic_Balancing_with_Differential

Balancing of Radiator systems TA

Balancing of distribution system TA

Balancing of control loops TA

NFPA_703_Std,_Fire_Rtrdnt_Cotg's

NFPA 705 - Rec, Practice Fld Flame Test Textils Films - 2018

NFPA_791_Rec_Practice_Proc_for_Unlabeled

NFPA_790_Std,_Competency_3rd_Party

NFPA 906 - Guide Fire Incident - 1916

NFPA 730 - Guide for Premises Security - 2018

NFPA 505 - Fire Safety Std, Pwrd Ind Trucks - 2018

NFPA 498 - Std, Safe Hvn Intech Lots Veh Transprt Exp - 2018

Natural_Ventilation_of_Buildings

Natural_ventilation_in_non_domestic

Guide_To_Natural_Ventilation_in

Cooling Buildings by Natural Ventilation 2004 UFC 3-440-06N

Buoyancy_Effects_on_Natural_Ventilation

Carrier_Load_Estimation

NFPA 495 - Explosive Materials Code - 2018

NFPA 473 - Std, Comp EMS Pers Respndg Haz Mat Incdnt - 2018

NFPA 472 - Std, Prof Comp Respndrs Haz Mat Incidnt - 2018

NFPA 403 - Std, Aircrft Rscu Fire-Ftg Srvs at Airprts - 2018

NFPA 318 - Std, Protection of Semicon Fab Facilities - 2018

NFPA 301 - Code, Safety to Life Merchant Vessels - 2018

NFPA 290 - Std, Test Passive Prot Mat for LP-Gas Cont - 2018

Master basic plumbing and central heating 2015 Roy Treloar

NFPA 274 - Std, Test Evaluate Performance Pipe Insul - 2018