مهمترین عوامل پایین بودن کارایی موتورخانه ها و اتلاف انرژی

مهمترین عوامل پایین بودن کارایی موتورخانه ها و اتلاف انرژی:
۱٫ اختلاط ناقص سوخت و هوا و در نتیجه احتراق ناقص
۲٫ عدم انعطافپذیری در مقابل تغییرات شرایط جوی و شرایط کاری موتورخانهها
۳٫ عدم تنظیمات فصلی در موتورخانهها
۴٫ طراحی موتورخانهها با تکنولوژیهای قدیمی و اجرای غیر حرفه ای آن در اکثر ساختمان ها
۵٫ عدم تنظیم درست و در برخی موارد پایین بودن راندمان مشعل
۶٫ مناسب نبودن دیگ، عدم عایقبندی و وجود رسوب در داخل پرههای دیگ
۷٫ عدم تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل
۸٫ مناسب نبودن دودکش و طراحی غلط لولهکشی
۹٫ عدم انطباق ظرفیت حرارتی موتورخانه با بار حرارتی ساختمان
۱۰٫ عدم تنظیم صحیح ترموستات
۱۱٫ دور بودن منبع آب گرم از مصرف کننده
۱۲٫ عدم امکان تنظیمات دلخواه و نداشتن استقلال و لزوم کارکرد سیستم با کمترین خانواده ساکن و متقاضی گرمایش
۱۳٫ استفاده از دیگهای چدنی به عنوان مبدل حرارتی
۱۴٫ عدم امکان تنظیم دمای مناسب و مجزا برای آب گرم مصرفی و گرمایش

Share

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.