چیلرهای توربوکر (torbocore) یا oil free

torbocore

چیلر توربوکر Torbocore chiller

برخی از ویژگی های چیلرهای توربوکر که کمک شایانی در راستای بهینه
سازی مصرف انرژی نموده اند به شرح زیر است :
– این چیلر کاملاً بدون روغن بوده و از ناحیه نداشتن روغن و عدم وجود مکانیکی ایجاد حرارت ننموده و از این ناحیه
حدوداً ۱۰۰ الی ۱۱ درصد بهینه سازی انرژی انجام می دهد .
– بدلیل عدم وجود روغن انتقال حرارت سطوح در اثر عدم ایجاد فیلم روغن روی سطح افزایش می یابد .
– تکنولوژی اواپراتور چیلرهای توربوکور Flooded بوده که نسبت به تکنولوژی DX حدوداً ۲۰% افزایش راندمان
دارد.
– کمپرسورهای توربوکر با ایجاد میدان های مغناطیسی روی شافت اتصال بین روتورو یاتاقان را صفر نموده و موقعیت
قرارگیری شافت در یاتاقان را ثانیه ای ۱۰ بار کنترل می نمایند .
– کمپرسورهای توربوکر در چیلرهای توربوکر از لحاظ راندمان ساختار شکنی نموده و دربارهای کم راندمان بالا بروز
می دهند .
– کمپرسورهای سانترفیوژ توربوکر در چیلرهای سانترفیوژ ساختار شکنی نموده و از ۶۰ تن تبرید شروع می شود در
حالی که کمپرسورهای سانترفیوژ قدیمی کوچکتر از ۰۰۰ تن تبرید موجود نبود .
– چیلرهای توربوکر جهت کنترل ظرفیت از هردو تکنولوژی IGV ، VFD در یک کمپرسور استفاده می نماید در حالی
کمپرسورهای سانترفیوژ قدیمی تنها یکی از دو روش کنترلی را داشتند .
– موتور کمپرسورهای توربوکر کاملاً به صورت DC عمل می نمایند با این تفاوت که از برق AC برای کنترل فرکانس و
از برق DC جهت گرداندن موتور ایستاده می نماید ، لازم به ذکر است کارکرد موتورها با برق DC پایدارتر از لحاظ
کنترلی است .
– کمپرسورهای توربوکر بدین دلیل که اصطحکاک مکانیکی ندارند می توانند در دوره های بالا تا ۴۸۰۰۰rpm عمل
نماید در این کمپرسورها افزایش دور سریعاً اعمال می گردد کاهش یافتن دور با میدان های مخالف الکتریکی
سریع انجام می شود .
– کمپرسورهای توبوکر حداکثر ۷۳ د سی بل صدا دارند در حالی که کمپرسورهای هم ظرفیت روغنی بالای ۸۰
دسی بل صدا تولید می نماید و دارنده کمپرسور توربوکر در موتور خانه نیازی به ایجاد منطقه ضد صدا برای کارکرد
ندارد.
– کمپرسورهای توربوکر در کارکرد لرزش بسیار پائینی دارند که حتی میتوان بدون فیکس کردن از آنها بهره برداری
نمود .
چیلرهای توربوکر آب خنک برای کارکرد کندانسور نیاز به – ۲٫۹ گالن آب برای هر تن تبرید دارند و این میزان
۴۰% پائینتر از آب گردشی چیلرهای نسل قدیمی است .
– در چیلرهای توربوکر می توان تعداد زیادی کمپرسور را کنار هم قرارداد تا بتوان حداقل ظرفیت دربارهای پائین را
برقرار نمود و از روشن و خاموش شدن چیلر جلوگیری نمود .
– در چیلرهای توربوکر نیز می توان اواپراتور را از لحاظ مدارات گاز چند تکه ساخت و اواپراتور فلودد را چند مدار
نمود.
– سیستم کنترل چیلر توربوکر سیستم کنترلی نوین بوده که علاوه بر کارکرد سیکل چیلر ، کمپرسور را از لحاظ شدت
مغناطیسی و محل قرارگیری شافت و یاتاقان کنترل می نماید .
– سیستم کنترل چیلر توربوکر قابلیت اتصال به اکثر پروتکل های BMS را دارد و از طریق اتصال WIFI قادر به
گزاش دهی و کنترل از تمامی نقاط دنیا را داراست .
– IPLV در چیلرهای توربوکر درمحدود وسیعی از ظرفیت ) از مینیمم تا ۶۰% بار ( حدوداً خطی باقی می ماند .
– چیلرهای توربوکر در خانواده چیلرهای دینامیکی قرار داشته و قابلیت ارائه ۰/۴ ظرفیت کل تحت شرایطی بدون
روشن شدن روش کمپرسور را دارا می باشد به عنوان مثال یک چیلر ۵۰۰ تن تبرید تحت شرایطی که کمپرسور
روشن نیست در صورت بودن شرایطی در محیط می تواند ۲۰۰ تن تبرید ارائه دهد به این قابلیت در این
کمپرسورها Free Cooling گویند این قابلیت به صورت آپشن بوده که در صورت مشتری ارائه می گردد .
– چیلرهای سانترفیوژ توبوکر قابلیت کارکرد دماهای پائین کندانس را داشته و بدین دلیل انتخاب مناسبی برای
استفاده در حالت بازیافت حرارت می باشند . به طور خلاصه می توان از این چیلرها در حالت ارائه آب سرد ، آب
گرم بهداشتی نیز اخذ نمود و این قابلیت می تواند موتورخانه گرمایشی را در طول تابستان غیر فعال نماید و مزایای
دیگر که از حوزه بحث کنونی خارج می شود .

جهت دریافت اطلاعات بیشترکلیک کنید

دانلود کاتالوگ چیلر توربوکر آب خنک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.